Hráči

Zoznam členov klubu Lokomotíva Trnava

ead> Slovenský šachový zväz function datagridPhpConfirmDelete() { if (! confirm('Skutocne zmazat?')) { return false; } return true; } function datagridPhpSubmitForm(formId) { document.getElementById(formId).submit(); return false; } function ShowHideSection(a){ var e=document.getElementById(a); if(!e) { return true; } if(e.style.display=="none"){ e.style.display="table"; } else{ e.style.display="none"; } return true; } SpravodajstvoKalendárSúťažeMatrikaAkadémieFórumO násDokumentyOnlineOstatnéLoginŠach na školách Matrika  Matrika Členské poplatky Rebríčky LOK zápočty Licencie Zahraničné licencie Naturalizovaní hráči Zoznam šachových klubov Zoznam trénerov Zoznam rozhodcov Zoznam on-line obsluhy Zoznam odborníkov Talentovaní športovci Zoznam talentovanej mládeže Čestní členovia Matrika CIS - zrušené Zoznam šachových klubov CIS - zrušené ✉ Zaregistruj sa na odber newslettra Detailné info o klube: Lokomotíva Trnava Lokomotíva Trnava ID: 70103╳logo tinymce.init({ mode : "specific_textareas", editor_selector : "tinymce", plugins: [ "advlist autolink link image lists charmap print preview hr anchor pagebreak", "searchreplace wordcount visualblocks visualchars insertdatetime media nonbreaking", "table contextmenu directionality emoticons paste textcolor code" ], toolbar1: "undo redo | bold italic underline | alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent | styleselect", toolbar2: "| responsivefilemanager | link unlink anchor | image media | forecolor backcolor | print preview code ", image_advtab: true, height : "480", convert_urls:false, });  Identifikačné údaje  Klub Id 70103 Klub Lokomotíva Trnava Právna forma Združenie (zväz,spolok) Typ športovej organizácie Športový klub IČO 34008934 DIČ 2021149867 Sídlo Hospodárska 13, 917 01 Trnava Druh športu Šach Druh vykonávanej športovej činnosti Šach function HideAll() { $("#tab_address").hide(); $("#tab_ine").hide(); $("#tab_prislusnost").hide(); $("#tab_zoznam").hide(); $("#tab_poplatky").hide(); $("#tab_aktivita").hide(); } Zoznam členov Kontakt Účty Príslušnosti Poplatky Aktivita do 23 tinymce.init({ mode : "specific_textareas", editor_selector : "tinymce", plugins: [ "advlist autolink link image lists charmap print preview hr anchor pagebreak", "searchreplace wordcount visualblocks visualchars insertdatetime media nonbreaking", "table contextmenu directionality emoticons paste textcolor code" ], toolbar1: "undo redo | bold italic underline | alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent | styleselect", toolbar2: "| responsivefilemanager | link unlink anchor | image media | forecolor backcolor | print preview code ", image_advtab: true, height : "480", convert_urls:false, });  Kontaktné informácie  Email klubu anicolini@centrum.sk Web http://lokotka.chess.sk/ Kontaktná osoba / Vedúci klubu Nicolini, Alexander Email kontaktnej osoby anicolini@centrum.sk Telefón 0904 282 585 Organizačný pracovník Szitkey, Milan Email org. pracovníka milan.szitkey1269@gmail.com Telefón org. pracovníka 0903/737730 Štatutári Alexander Nicolini Emaily štatutárov anicolini@centrum.sk Kontrolóri Emaily kontrolórov tinymce.init({ mode : "specific_textareas", editor_selector : "tinymce", plugins: [ "advlist autolink link image lists charmap print preview hr anchor pagebreak", "searchreplace wordcount visualblocks visualchars insertdatetime media nonbreaking", "table contextmenu directionality emoticons paste textcolor code" ], toolbar1: "undo redo | bold italic underline | alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent | styleselect", toolbar2: "| responsivefilemanager | link unlink anchor | image media | forecolor backcolor | print preview code ", image_advtab: true, height : "480", convert_urls:false, });  Informácie o bankových účtoch  Bankový účet SK95 8330 00002401541843 Bankový účet pre „dotácie zo štátneho rozpočtu Bankový účet pre „sponzorský príspevok tinymce.init({ mode : "specific_textareas", editor_selector : "tinymce", plugins: [ "advlist autolink link image lists charmap print preview hr anchor pagebreak", "searchreplace wordcount visualblocks visualchars insertdatetime media nonbreaking", "table contextmenu directionality emoticons paste textcolor code" ], toolbar1: "undo redo | bold italic underline | alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent | styleselect", toolbar2: "| responsivefilemanager | link unlink anchor | image media | forecolor backcolor | print preview code ", image_advtab: true, height : "480", convert_urls:false, });  Príslušnosť k športovým organizáciám  Názov športovej organizácie Krajský šachový zväz Trnava Slovenský šachový zväz tinymce.init({ mode : "specific_textareas", editor_selector : "tinymce", plugins: [ "advlist autolink link image lists charmap print preview hr anchor pagebreak", "searchreplace wordcount visualblocks visualchars insertdatetime media nonbreaking", "table contextmenu directionality emoticons paste textcolor code" ], toolbar1: "undo redo | bold italic underline | alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent | styleselect", toolbar2: "| responsivefilemanager | link unlink anchor | image media | forecolor backcolor | print preview code ", image_advtab: true, height : "480", convert_urls:false, }); 33 hráčov Zoznam členov klubu Lokomotíva Trnava  id Hráč Elo FideId C`21 Ine* E T 1 Arendáš, Marek
Id
zdroj: https://www.chess.sk/index.php?str=clenovia&klubId=70103