Pozvánka na schôdzu šachového klubu

Milan Szitkey

Pozývam všetkých členov šachového klubu Lokomotíva Trnava na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 2. augusta v klubovni ŠD o 17,30 hod. s programom:

  • schválenie stanov (stanovy najdete tu)
  • voľba nového členov nového výboru, predsedu klubu, revíznej komisie (zašlite návrhy),
  • schválenie členského príspevku od sezóny 2018/19 (návrh 50 Euro)
  • diskusia (počet družstiev na sezónu 2018/19, súpisky, vedúci družstiev, ...)

Účasť na schôdzi je nutná. V prípade, že sa nemôžete schôdze zúčastniť, oznámte obratom Vaše zámery pre sezónu 2018/19 - v ktorom družstve, družstvách uvažujete hrať, či ste ochotný robiť vedúceho družstva a ktorého, či môžete voziť na zápasy družstiev.